PROIECTE

PROIECTE

Compania noastră are experienţă în peste 300 de proiecte derulate sau aflate în derulare în cadrul următoarelor domenii:

Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (PNDR 7.2);
Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural (PNDR 7.6);
Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole sau silvice (PNDR 4.3);
Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole (PNDR 6.4);
Învățământ primar și gimnazial (POR 10.1);
Învățământ antepreșcolar și preșcolar (POR 10.1a);
Învățământ profesional și tehnic (POR 10.2);
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (POR 2.1 A);
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR 2.2);
Dezvoltarea durabilă a turismului (POR 7.1);
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale – grup vulnerabil persoane vârstnice (POR 8.1.3 A);
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale – ambulatorii (POR 8.1 A);
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban (POR 5.2);
Sprijinirea eficienței energetice – clădiri rezidențiale (POR 3.1 A);
Sprijinirea eficienței energetice – clădiri publice (POR 3.1 B);
Sprijinirea eficienței energetice – iluminat public (POR 3.1 C);
Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă (POR 3.2);
Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România (POR 13.1);
Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice (POCU 4.4);
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice (Programul Ro-Cultura, Granturi SEE);

De-a lungul timpului am realizat proiecte și în cadrul următoarelor linii de finanțare:
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe (POR 5.1);
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice (POR 5.2);
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale (PNDR 322);
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale (POR 3.2);
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă (POR 3.4);
Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor (POR 4.3);
Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri (POSCCE 1.1);
Investiţii pentru infrastructura de CDI (POSCCE 2.2);
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public (POSCCE axa 3);
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice (PODCA axa 2);
Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi (PNDR 312);
Încurajarea activităţilor turistice (PNDR 313).
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere (POR axa 1)
Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate (POR 3.1);
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale (POR 3.2);
Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală (POR 4.1);
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii (PNDR 125);
Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie „verde” (POSCCE 4.2);
Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU);
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric (POSMediu axa 2);

Compania noastră are experienţă în peste 300 de proiecte derulate sau aflate în derulare în cadrul următoarelor domenii:

Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (PNDR 7.2);
Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural (PNDR 7.6);
Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole sau silvice (PNDR 4.3);
Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole (PNDR 6.4);
Învățământ primar și gimnazial (POR 10.1);
Învățământ antepreșcolar și preșcolar (POR 10.1a);
Învățământ profesional și tehnic (POR 10.2);
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (POR 2.1 A);
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR 2.2);
Dezvoltarea durabilă a turismului (POR 7.1);
Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale – grup vulnerabil persoane vârstnice (POR 8.1.3 A);
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale – ambulatorii (POR 8.1 A);
Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban (POR 5.2);
Sprijinirea eficienței energetice – clădiri rezidențiale (POR 3.1 A);
Sprijinirea eficienței energetice – clădiri publice (POR 3.1 B);
Sprijinirea eficienței energetice – iluminat public (POR 3.1 C);
Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă (POR 3.2);
Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România (POR 13.1);
Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice (POCU 4.4);
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice (Programul Ro-Cultura, Granturi SEE);

De-a lungul timpului am realizat proiecte și în cadrul următoarelor linii de finanțare:
Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe (POR 5.1);
Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice (POR 5.2);
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale (PNDR 322);
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale (POR 3.2);
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă (POR 3.4);
Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor (POR 4.3);
Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri (POSCCE 1.1);
Investiţii pentru infrastructura de CDI (POSCCE 2.2);
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public (POSCCE axa 3);
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice (PODCA axa 2);
Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi (PNDR 312);
Încurajarea activităţilor turistice (PNDR 313).
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere (POR axa 1)
Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate (POR 3.1);
Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale (POR 3.2);
Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală (POR 4.1);
Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii (PNDR 125);
Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie „verde” (POSCCE 4.2);
Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU);
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric (POSMediu axa 2);

Close Menu