Dezvoltare la puterea Europei

DESPRE NOI

Progress Advisory România oferă servicii de consultanță în pregătirea și implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Societatea a fost înființată în anul 2007 de Progress Consulting Sp. z o.o., una din cele mai importante companii din Polonia care activează în același domeniu.

Contribuim la dezvoltarea României prin accesarea de granturi europene, atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru infrastructura de interes public. Expertiza noastră este reflectată de portofoliul de proiecte din domenii precum mobilitate urbană, eficiență energetică, protecția sănătății, infrastructură educațională, sectorul antreprenorial.
Avem experiență și realizăm proiecte pentru obținerea finanțărilor în cadrul tuturor programelor europene existente (cu precădere Programul Operațional Regional, Programul Operațional Infrastructură Mare, Programul Operațional Competitivitate, Programul Național de Dezvoltare Rurală), precum și prin finanțări guvernamentale sau din alte surse (fonduri norvegiene, fonduri elvețiene etc.).

Parcurgem întreg procesul, începând cu cercetarea nevoii și verificarea eligibilității ideii de investiție, continuând cu pregătirea dosarului de finanțare și apoi asigurând tot suportul în implementarea efectivă a proiectului și atingerea obiectivelor propuse. Dezvoltăm relații de încredere și respect reciproc, suntem motivați de rezultate, ceea ce ne determină în permanență să evoluăm, să dorim mai mult și mai bine pentru noi și partenerii noștri.

Aducem plus valoare comunității prin identificarea de soluții, iar seriozitatea, încrederea și integritatea sunt cuvintele care ne descriu atât echipa, cât și modul de lucru.

Credem în parteneriat pentru că Progresul se obține împreună!

Valoare granturi obținute

0
lei

Număr granturi obținute

0

SERVICIILE NOASTRE

Consultanță în întocmirea cererii de finanţare:

Identificarea programului de finanţare pentru investiţia propusă

Verificarea capacităţii solicitantului de a suporta investiţia propusă printr-o analiză a nevoii de finanţare şi a resurselor existente sau potenţiale

Elaborarea şi gestionarea tuturor documentelor necesare:​

FAV2

Cerere de finanţare

FAV2

Plan de afaceri

FAV2

Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță financiară

FAV2

Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanță economică

FAV2

Analiza de senzitivitate

FAV2

Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

FAV2

Plan de marketing

FAV2

Analiză instituțională

FAV2

Memoriu justificativ

FAV2

Studiu de piaţă

FAV2

Documente suport

FAV2

Studiu de impact

Depunerea proiectului

Pregătirea şi depunerea documentelor cu informaţii suplimentare solicitate

Asistenţă pe toată perioada verificării proiectului până la semnarea Contractului de finanțare

Asistenţă în pregătirea şi transmiterea dosarului în vederea semnării Contractului de finanţare

Consultanță în domeniul managementului investiției:

Asistență în realizarea documentației pentru achiziții

Întocmirea rapoartelor de progres

Pregătirea dosarelor de rambursare/ plată/ prefinanțare

Managementul contractelor

Consiliere în realizarea activităţilor de promovare şi publicitate impuse de finanţator

Consiliere în respectarea tuturor activităţilor impuse de finanţator prin Contractul de finanţare

Întocmirea raportului final privind realizarea proiectului

Consiliere pe toată perioada de monitorizare a proiectului

Servicii de informare și publicitate:

Realizarea și publicarea comunicatelor de presă

Realizarea autocolantelor, a panourilor temporare, a plăcilor finale

Organizarea conferințelor de presă

Servicii de proiectare:

Studiu de Fezabilitate

Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție

Studii de teren

Expertiză tehnică

Audit energetic

Proiect Tehnic și Detalii de Execuție

CLIENȚI​

sector public

Orașul Sinaia, județul Prahova
Orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș
Orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș
Orașul Brezoi, județul Vâlcea
Orașul Zlatna, județul Alba
Municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman
Orașul Luduș, județul Mureș
Comuna Baciu, județul Cluj
Orașul Călimănești, județul Vâlcea
Orașul Ulmeni, județul Maramureș
Comuna Săvădisla, județul Cluj
Orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș

sector privat

Echipa Horse S.R.L., județul Prahova
Spital Lotus S.R.L., județul Prahova
Metrom Trading S.A., județul Brașov
Textil Machines Technologies S.R.L., județul Bihor
Sialbo Prod Services S.R.L., județul Arad
Green Tre Development S.R.L., județul Iași
Bios Palaghia S.R.L., județul Bacău
Medisense S.R.L., județul Bacău
Cybernet S.R.L., județul Bacău
Autorad S.R.L., județul Brașov
Seek Med S.R.L., județul Iași
RBR Construct S.R.L., județul Bacău

sector public

Orașul Sinaia, județul Prahova
Orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș
Orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș
Orașul Brezoi, județul Vâlcea
Orașul Zlatna, județul Alba
Municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman
Orașul Luduș, județul Mureș
Comuna Baciu, județul Cluj
Orașul Călimănești, județul Vâlcea
Orașul Ulmeni, județul Maramureș
Comuna Săvădisla, județul Cluj
Orașul Șomcuta Mare, județul Maramureș

sector privat

Echipa Horse S.R.L., județul Prahova
Spital Lotus S.R.L., județul Prahova
Metrom Trading S.A., județul Brașov
Textil Machines Technologies S.R.L., județul Bihor
Sialbo Prod Services S.R.L., județul Arad
Green Tre Development S.R.L., județul Iași
Bios Palaghia S.R.L., județul Bacău
Medisense S.R.L., județul Bacău
Cybernet S.R.L., județul Bacău
Autorad S.R.L., județul Brașov
Seek Med S.R.L., județul Iași
RBR Construct S.R.L., județul Bacău

PROIECTE

Progress Advisory România a obținut granturi nerambursabile pentru investiții în următoarele domenii

Infrastructură

101 investiții

Cultură

46 investiții

Educație

43 investiții

Mediu de afaceri

43 investiții

Dotare

42 investiții

Turism și agrement

36 investiții

Protecția mediului

27 investiții

Mobilitate Urbană Durabilă

24 investiții

Sănătate

21 investiții

Social

21 investiții

Eficiență energetică

11 investiții

Rețele edilitare

10 investiții

Digitalizare

8 investiții

Iluminat inteligent

5 investiții

Transport verde

4 investiții

Exemple ale realizărilor noastre

previous arrow
1

Orașul TĂUȚII MĂGHERĂUȘ, județul MARAMUREȘ

Mobilitate Urbană Durabilă: Achiziția a 4 autobuze hibrid și amenajarea a 4 stații de autobuz

1
2

Orașul BREZOI, județul VÂLCEA

Mobilitate Urbană Durabilă: Amenajarea unei piste de biciclete de 11.425 m lungime, construirea unei autobaze, amenajarea unei stații de autobuz și achiziția a 3 autobuze hibrid

2
3

MEDISENSE S.R.L.

Diversificarea serviciilor prin achiziția de echipamente productive, program de optimizare a activității și certificarea analizelor medicale și a sistemului de management

3
4

Orașul LUDUȘ, județul MUREȘ

Modernizarea Parcului Tineretului în suprafață de 22.792 m²

4
5

VAMILEX S.R.L.

Achiziția de echipamente productive pentru dezvoltarea activităţii de producţie de prefabricate din lemn

5
6

Orașul CĂLIMĂNEȘTI, județul VÂLCEA

Amenajarea spațiului verde ”Poiana lui Căliman” în suprafață de 4.150 m²

6
7

Orașul BREZOI, județul VÂLCEA

Amenajarea unui spațiu verde în suprafață de 9.518 m²

7
8

Orașul LUDUȘ, județul MUREȘ

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Orășenesc ”Dr. Valer Russu”

8
9

Orașul ZLATNA, județul ALBA

Reabilitarea și dotarea Centrului social pentru persoane vârstnice

9
9

Orașul BAIA SPRIE, județul MARAMUREȘ

Mobilitate Urbană Durabilă: Achiziția a 9 autobuze hibrid, amenajarea a 2 stații de autobuz și pietonalizarea zonei centrale în suprafață de 6.172 m²

9
10

Comuna PERIȘANI, județul VÂLCEA

Construirea unei baze sportive și amenajarea unei zone recreaționale în suprafață de 900 m²

10
11

Comuna CĂLĂȚELE, județul CLUJ

Creșterea eficienței energetice prin reabilitarea termică a clădirii primăriei

11
12

Municipiul TÂRGU-MUREȘ, județul MUREȘ

Îmbunătățirea infrastructurii de transport prin reabilitarea și modernizarea a 7 străzi în lungime totală de 12.799 m

12
13

Comuna MIHAI VITEAZU, județul CLUJ

Reabilitarea și dotarea căminului cultural din localitatea Cornești

13
14

Comuna LOPADEA NOUĂ, județul ALBA

Extinderea Școlii generale din localitatea Lopadea Nouă

14
15

CYBERNET S.R.L.

Diversificarea activității prin achiziția de echipamente direct productive, recertificarea sistemului integrat de management și certificarea procesului de producție a tipăriturilor

15
16

Orașul LUDUȘ, județul MUREȘ

Reabilitarea termică a 6 clădiri rezidențiale din oraș

16
17

Municipiul ROȘIORII DE VEDE, județul TELEORMAN

Reabilitarea termică a Spitalului Caritas din municipiul Roșiorii de Vede

17
18

METROM TRADING S.A.

Achiziția de utilaje, echipamente și software specializate în realizarea de operațiuni de mecanică generală

18
19

Municipiul TÂRGU-MUREȘ, județul MUREȘ

Reamenajarea şi conservarea Cetății medievale

19
next arrow

CONTACT