Dezvoltare la puterea Europei

DESPRE NOI

S.C. Progress Advisory România S.R.L. este o companie care oferă servicii de consultanță în vederea obținerii de finanțări nerambursabile atât pentru autorități publice, cât și pentru entități private. Societatea noastră a fost înființată în 2007 de către Progress Consulting Sp. z o.o., companie poloneză, care activează în același domeniu al accesării de fonduri nerambursabile, fiind una dintre cele mai importante companii de profil din Polonia.

Am realizat și realizăm proiecte pentru obținerea finanțărilor în cadrul tuturor Programelor Operaționale existente, precum și prin finanțări guvernamentale sau alte surse (fonduri norvegiene, fonduri elvețiene etc.).

Proiecte câștigate de peste

0
milioane lei

Valoarea ajutorului nerambursabil de peste

0
milioane lei

SERVICIILE NOASTRE

Consultanță în întocmirea cererii de finanţare:

Identificarea programului de finanţare pentru investiţia propusă;

SERVICIILE NOASTRE​

Verificarea capacităţii solicitantului de a suporta investiţia propusă printr-o analiză a nevoii de finanţare şi a resurselor existente sau potenţiale;

Elaborarea şi gestionarea tuturor documentelor necesare:​

 • Cerere de finanţare;
 • Plan de afaceri;
 • Analiză Cost-Beneficiu;
 • Plan de marketing;
 • Memoriu justificativ;
 • Studiu de piaţă;
 • Documente suport;
 • Studiu de impact;
 • Documentație tehnică.

Depunerea proiectului;

Pregătirea şi depunerea documentelor cu informaţii suplimentare solicitate;

Asistenţă pe toată perioada verificării proiectului până la semnarea Contractului de finanțare;

Asistenţă în pregătirea şi transmiterea dosarului în vederea semnării Contractului de finanţare.

Consultanță în domeniul managementului investiției:

Asistență în realizarea documentației pentru achiziții;

SERVICIILE NOASTRE​

Întocmirea rapoartelor de progres;

Pregătirea dosarelor de plată (cererilor de rambursare);

Consiliere în realizarea activităţilor de promovare şi publicitate impuse de finanţator;

Consiliere în respectarea tuturor activităţilor impuse de finanţator prin Contractul de finanţare;

Întocmirea raportului final privind realizarea proiectului;

Consiliere pe toată perioada de monitorizare a proiectului.

CLIENȚI​

sector public

Orașul Sinaia, județul Prahova
Orașul Petrila, județul Hunedoara
Municipiul Toplița, județul Harghita
Orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș
Orașul Vulcan, județul Hunedoara
Municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman
Comuna Racovița, județul Sibiu
Orașul Baia Sprie, județul Maramureș
Municipiul Salonta, județul Bihor
Municipiul Orăștie, județul Hunedoara
Orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș
Municipiul Târnăveni, județul Mureș

sector privat

S.C. Hipo Med S.R.L., județul Maramureș
S.C. Echipa Horse S.R.L., județul Prahova
S.C. Spital Lotus S.R.L., județul Prahova
S.C. Metrom Trading S.A., județul Brașov
S.C. Textil Machines Technologies S.R.L., județul Bihor
S.C. Sialbo Prod Services S.R.L., județul Arad
S.C. Green Tre Development S.R.L., județul Iași
S.C. Bios Palaghia S.R.L., județul Bacău
S.C. Medisense S.R.L., județul Bacău
S.C. Cybernet S.R.L., județul Bacău
S.C. Sirius Com S.R.L., județul Sălaj
S.C. Axe Group România S.A., județul Bihor

sector public

Orașul Sinaia, județul Prahova
Orașul Petrila, județul Hunedoara
Municipiul Toplița, județul Harghita
Orașul Vișeu de Sus, județul Maramureș
Orașul Vulcan, județul Hunedoara
Municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman
Comuna Racovița, județul Sibiu
Orașul Baia Sprie, județul Maramureș
Municipiul Salonta, județul Bihor
Municipiul Orăștie, județul Hunedoara
Orașul Târgu Lăpuș, județul Maramureș
Municipiul Târnăveni, județul Mureș

sector privat

S.C. Hipo Med S.R.L., județul Maramureș
S.C. Echipa Horse S.R.L., județul Prahova
S.C. Spital Lotus S.R.L., județul Prahova
S.C. Metrom Trading S.A., județul Brașov
S.C. Textil Machines Technologies S.R.L., județul Bihor
S.C. Sialbo Prod Services S.R.L., județul Arad
S.C. Green Tre Development S.R.L., județul Iași
S.C. Bios Palaghia S.R.L., județul Bacău
S.C. Medisense S.R.L., județul Bacău
S.C. Cybernet S.R.L., județul Bacău
S.C. Sirius Com S.R.L., județul Sălaj
S.C. Axe Group România S.A., județul Bihor

PROIECTE

Compania noastră are experienţă în peste 300 de proiecte derulate sau aflate în derulare în cadrul următoarelor domenii:

Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică (PNDR 7.2);
Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural (PNDR 7.6);
Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole sau silvice (PNDR 4.3);
Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole (PNDR 6.4);
Învățământ primar și gimnazial (POR 10.1);
Învățământ antepreșcolar și preșcolar (POR 10.1a);
Învățământ profesional și tehnic (POR 10.2);
Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (POR 2.1 A);
Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR 2.2);
Dezvoltarea durabilă a turismului (POR 7.1);

Exemple ale realizărilor noastre

CONTACT

 • S.C. Progress Advisory România S.R.L.
  Nr. Reg. Com.: J12/5168/2007
  C.U.I.: RO 22844442
 • Strada Constantin Brâncuși nr. 26, ap. 5,
  Cluj-Napoca, 400462, județul Cluj
 • Tel: 0264.554.451
 • Fax: 0264.554.444
 • E-mail : office@progress-advisory.ro
 • S.C. Progress Advisory România S.R.L.
  Nr. Reg. Com.: J12/5168/2007
  C.U.I.: RO 22844442
 • Strada Constantin Brâncuși nr. 26, ap. 5,
  Cluj-Napoca, 400462, județul Cluj
 • Tel: 0264.554.451
 • Fax: 0264.554.444
 • E-mail : office@progress-advisory.ro
Close Menu